Artikel 5:32b Awb

  • Het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding van de last.
  • Het bestuursorgaan stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.
  • De bedragen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom.

Rechtspraak artikel 5:32b Awb (bedrag last onder dwangsom)

De hoogte van het te verbeuren bedrag van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32b Awb moet zijn afgestemd op het met de overtreding te behalen financieel voordeelRaad van State 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2797
De financiële omstandigheden van de overtreder spelen in beginsel geen rol bij het vaststellen van de hoogte van de dwangsom als bedoeld in artikel 5:32b AwbCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 16 september 2015, ECLI:NL:CBB:2015:321
De hoogte van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32b Awb wordt door de rechter terughoudend getoetst (marginale toetsing)Raad van State 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:504
Indien een last onder dwangsom geen effect heeft (de maximale dwangsommen zijn verbeurd en de overtreding wordt nog steeds voortgezet) dan is het bestuursorgaan bevoegd opnieuw een last onder dwangsom op te leggen (artikel 5:32b Awb)Raad van State 21 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2513
Indien een last onder dwangsom geen effect heeft (de maximale dwangsommen zijn verbeurd en de overtreding wordt nog steeds voortgezet) dan is het bestuursorgaan bevoegd vervolgens een last onder bestuursdwang op te leggen (artikel 5:32b Awb)Raad van State 19 februari 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF4730

Artikel 5:32b Awb bedrag last onder dwangsom
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.