Artikel 8:55f Awb

  • Tegen het niet tijdig bekendmaken van een beschikking van rechtswege kan de belanghebbende beroep bij de bestuursrechter instellen.
  • Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing

Rechtspraak artikel 8:55f Awb

Artikel 8:55f Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.