Artikel 8:118 Awb

  • In geval van intrekking van het hoger beroep door het bestuursorgaan kan het bestuursorgaan op verzoek van een partij bij afzonderlijke uitspraak met overeenkomstige toepassing van artikel 8:75 in de kosten worden veroordeeld.
  • Indien het hoger beroep mondeling wordt ingetrokken, wordt het verzoek door de partij die daarbij aanwezig is mondeling gedaan, tegelijk met de intrekking van het hoger beroep. Indien aan dit vereiste niet is voldaan, is het verzoek niet-ontvankelijk.
  • Indien het hoger beroep schriftelijk wordt ingetrokken, wordt het verzoek schriftelijk gedaan. In dat geval zijn de artikelen 6:5 tot en met 6:96:116:146:156:17 en 6:21 van overeenkomstige toepassing.
  • Artikel 8:75a, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 8:118 Awb

Artikel 8:118 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.