Artikel 8:9 Awb

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, onderscheidenlijk het College van Beroep voor het bedrijfsleven, oordelen in hoogste ressort over geschillen tussen de rechtbanken over de toepassing van artikel 8:7 in zaken tot de kennisneming waarvan zij in hoger beroep bevoegd zijn.

Rechtspraak artikel 8:9 Awb (Hoge Raad bevoegde rechter)

Bij geschillen tussen andere bestuursrechters (zoals de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven) is de Hoge Raad de bevoegde rechter (artikel 8:9 Awb)Hoge Raad 17 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2983
Bij geschillen tussen gerechtshoven onderling en tussen een gerechtshof en een rechtbank is de Hoge Raad de bevoegde rechter (artikel 8:9 Awb)Hoge Raad 7 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE8752

Artikel 8:9 Awb Hoge Raad bevoegde rechter
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.