Artikel 4:7 Awb

  • Voordat een bestuursorgaan een aanvraag tot het geven van een beschikking geheel of gedeeltelijk afwijst, stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien:
    • a. de afwijzing zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen, en 
    • b. die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt. 
  • Het eerste lid geldt niet indien sprake is van een afwijking van de aanvraag die slechts van geringe betekenis voor de aanvrager kan zijn.

Rechtspraak artikel 4:7 Awb (horen bezwaarfase)

Het niet horen leidt niet tot vernietiging van het besluit als de belanghebbende in de bezwaarfase alsnog in de gelegenheid is gesteld zijn/haar zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:7 Awb)Raad van State 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2078

Artikel 4:7 Awb horen bezwaarfase
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.