Artikel 8:5 Awb

  • Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit als bedoeld in artikel 1 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak.
  • Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit waartegen administratief beroep kan worden ingesteld of door de belanghebbende kon worden ingesteld.

Rechtspraak artikel 8:5 Awb (geen beroep mogelijk)

Er staat geen bezwaar en/of beroep open tegen een weigering tot het nemen van een besluit ex artikel 8:5 AwbRaad van State 27 Januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:152
Het is mogelijk om een besluit ex artikel 8:5 Awb (geen beroep mogelijk) exceptief te laten toetsen door de rechterRaad van State 31 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL9581

Artikel 8:5 Awb geen beroep mogelijk
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.