Artikel 8:55d Awb

  • Indien het beroep gegrond is en nog geen besluit is bekendgemaakt, bepaalt de bestuursrechter dat het bestuursorgaan binnen twee weken na de dag waarop de uitspraak wordt verzonden alsnog een besluit bekendmaakt.
  • De bestuursrechter verbindt aan zijn uitspraak een nadere dwangsom voor iedere dag dat het bestuursorgaan in gebreke blijft de uitspraak na te leven. De artikelen 611c en 611g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.
  • In bijzondere gevallen of indien de naleving van andere wettelijke voorschriften daartoe noopt, kan de bestuursrechter een andere termijn bepalen of een andere voorziening treffen.

Rechtspraak artikel 8:55d Awb (opdracht nemen besluit)

Een nadere dwangsom als bedoeld in artikel 8:55d lid 2 Awb (rechterlijke dwangsom bij opdracht nemen besluit) is ook mogelijk bij besluiten waarvoor de dwangsomregeling van afdeling 4.1.3.2 Awb niet geldt (beschikkingen op aanvraag)Raad van State 14 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3075
Andere voorzieningen als bedoeld in artikel 8:55d lid 3 Awb (bij opdracht nemen besluit) kunnen bestaan uit een opdracht aan het bestuursorgaan een afwijzingsbesluit te nemen en dit op de voorgeschreven wijze bekend te maken, of te besluiten tot inwilliging van het verzoek en dit op de voorgeschreven wijze en binnen de daarvoor gestelde termijn bekend te maken Raad van State 4 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN4062

Artikel 8:55d Awb opdracht nemen besluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.