Artikel 5:46 Awb

  • De wet bepaalt de bestuurlijke boete die wegens een bepaalde overtreding ten hoogste kan worden opgelegd.
  • Tenzij de hoogte van de bestuurlijke boete bij wettelijk voorschrift is vastgesteld, stemt het bestuursorgaan de bestuurlijke boete af op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Het bestuursorgaan houdt daarbij zo nodig rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.
  • Indien de hoogte van de bestuurlijke boete bij wettelijk voorschrift is vastgesteld, legt het bestuursorgaan niettemin een lagere bestuurlijke boete op indien de overtreder aannemelijk maakt dat de vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is.
  • Artikel 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 5:46 Awb (hoogte bestuurlijke boete)

In het geval beleidsregels zijn vastgesteld, moet bij de hoogte van de bestuurlijke boete ex artikel 5:46 Awb hiermee rekening worden gehoudenHoge Raad 22 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL0087
Bij beleid waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen soorten bestuurlijke boetes moet door de rechter per geval indringend worden getoetst of toepassing daarvan leidt tot een onevenredige boete (artikel 5:46 Awb)Raad van State 14 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV8810
Een gedeeltelijke verwijtbaarheid kan aanleiding geven tot matiging van de hoogte van de bestuurlijke boete ex artikel 5:46 AwbRaad van State 17 september 2008,
ECLI:NL:RVS:2008:BF1014

Artikel 5:46 Awb hoogte bestuurlijke boete
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.