Artikel 2:17 Awb

  • Als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan elektronisch is verzonden, geldt het tijdstip waarop het bericht een systeem voor gegevensverwerking bereikt waarvoor het bestuursorgaan geen verantwoordelijkheid draagt of, indien het bestuursorgaan en de geadresseerde gebruik maken van hetzelfde systeem voor gegevensverwerking, het tijdstip waarop het bericht toegankelijk wordt voor de geadresseerde.
  • Als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan elektronisch is ontvangen, geldt het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt.

Rechtspraak artikel 2:17 Awb (tijdstip verzending elektronisch bericht)

Artikel 2:17 Awb (tijdstip verzending elektronisch bericht) is van toepassing op verzending van berichten via webportalenCentrale Raad van Beroep 7 augustus 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:1216
Niet van belang is op welk tijdstip door het bestuursorgaan van het elektronische bericht als bedoeld in artikel 2:17 Awb kennis wordt genomenRaad van State 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1384

Artikel 2:17 Awb tijdstip verzending elektronisch bericht
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.