Artikel 8:104 Awb

Rechtspraak artikel 8:104 Awb (hoger beroep)

Een in eerste aanleg toegelaten partij (ex artikel 8:26 Awb) die door de uitspraak niet in een ongunstigere positie terecht is gekomen, kan op grond van artikel 8:104 Awb geen hoger beroep instellenRaad van State 28 januari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO2381
Na vernietiging van een besluit door de rechtbank kan een persoon belanghebbende worden en zodoende hoger beroep instellen (artikel 8:104 Awb)Raad van State 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3669
Overwegingen ten overvloede die in een uitspraak zijn opgenomen zijn op grond van artikel 8:104 Awb niet vatbaar voor hoger beroep, tenzij deze een bindend karakter hebben Centrale Raad van Beroep 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BY6089
Tegen een tussenuitspraak (bestuurlijke lus) staat geen separaat hoger beroep open ex artikel 8:104 Awb, alleen tegen de einduitspraak kan hoger beroep worden aangetekendRaad van State 3 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9735

Artikel 8:104 Awb hoger beroep
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.