Artikel 2:1 Awb

  • Een bestuursorgaan draagt zorg voor passende ondersteuning bij het verkeer met dat bestuursorgaan.
  • 2 Een ieder kan zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. 
  • 3 Het bestuursorgaan kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

Rechtspraak artikel 2:1 Awb (bijstand, vertegenwoordiging)

lid 1 (Vertegenwoordiging)
Een bestuursorgaan dat weet dat een gemachtigde is aangesteld en dat stukken niet aan de gemachtigde stuurt, kan in strijd handelen met het zorgvuldigheidsbeginsel (vertegenwoordiging ex artikel 2:1 Awb)Raad van State 30 augustus 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY7129
Als een besluit aan de gemachtigde wordt toegezonden, dan is sprake van een bekendmaking op de voorgeschreven wijze (vertegenwoordiging ex artikel 2:1 Awb)Raad van State 24 oktober 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB6318
lid 2 (Machtiging)
De machtiging als bedoeld in artikel 2:1 Awb kan volgen uit optreden tijdens bezwaarprocedureRaad van State 24 oktober 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB6318
De machtiging als bedoeld in artikel 2:1 Awb kan ook van advocaten worden verlangdRaad van State 19 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:916
Een gemachtigde kan niet niet-ontvankelijk worden verklaard in bezwaarprocedure zonder dat hij in de gelegenheid is gesteld alsnog een machtiging over te leggen (bijstand en vertegenwoordiging ex artikel 2:1 Awb)Raad van State 16 maart 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT0579

Artikel 2:1 Awb bijstand vertegenwoordiging
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.