Artikel 3:13 Awb

  • Indien het besluit tot een of meer belanghebbenden zal zijn gericht, zendt het bestuursorgaan voorafgaand aan de terinzagelegging het ontwerp toe aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.
  • Artikel 3:12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 3:13 Awb

Artikel 3:13 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.