Artikel 4:127 Awb

De aanvraag bevat mede:

  • a. een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis;
  • b. een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, het bedrag van de schade en een specificatie daarvan.

Rechtspraak artikel 4:127 Awb (aanvraag nadeelcompensatie)

Artikel 4:127 Awb aanvraag nadeelcompensatie
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.