Artikel 4:12 Awb

 • Het bestuursorgaan kan toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 voorts achterwege laten bij een beschikking die strekt tot het vaststellen van een financiële verplichting of aanspraak indien:
  • a. tegen die beschikking bezwaar kan worden gemaakt of administratief beroep kan worden ingesteld, en 
  • b. de nadelige gevolgen na bezwaar of administratief beroep volledig ongedaan kunnen worden gemaakt. 
 • Het eerste lid geldt niet bij een beschikking die strekt tot:
  • a. het op grond van artikel 4:35 of met toepassing van artikel 4:51 weigeren van een subsidie;
  • b. het op grond van artikel 4:46, tweede lid, lager vaststellen van een subsidie, of
  • c. het intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen van een subsidieverlening of een subsidievaststelling.

Rechtspraak artikel 4:12 Awb

Artikel 4:12 Awb
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.