Artikel 4:131 Awb

  • Het bestuursorgaan kan de aanvraag afwijzen indien op het tijdstip van de aanvraag vijf jaren zijn verstreken na aanvang van de dag na die waarop de benadeelde bekend is geworden zowel met de schade als met het voor de schadeveroorzakende gebeurtenis verantwoordelijke bestuursorgaan, en in ieder geval na verloop van twintig jaren nadat de schade is veroorzaakt.
  • Indien een aanvraag betrekking heeft op schade veroorzaakt door een besluit waartegen beroep kan worden ingesteld, vangt de termijn van vijf jaren niet aan voordat dit besluit onherroepelijk is geworden.

Rechtspraak artikel 4:131 Awb (verjaring aanvraag nadeelcompensatie)

Artikel 4:131 Awb verjaring aanvraag nadeelcompensatie
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.