Artikel 3:43 Awb

  • Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan degenen die bij de voorbereiding ervan hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Aan een adviseur als bedoeld in artikel 3:5 wordt in ieder geval mededeling gedaan indien van het advies wordt afgeweken. 
  • Bij de mededeling van een besluit wordt tevens vermeld wanneer en hoe de bekendmaking ervan heeft plaatsgevonden.

Rechtspraak artikel 3:43 Awb (mededeling besluit)

Bekendmaking (en niet de mededeling ex artikel 3:43 Awb) van het besluit is beslissend voor de aanvang van de beroepstermijn (artikel 3:41 Awb)Raad van State 5 juni 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE3694

Artikel 3:43 Awb mededeling besluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.