Artikel 6:1 Awb

De hoofdstukken 6 en 7 zijn van overeenkomstige toepassing indien is voorzien in de mogelijkheid van bezwaar of beroep tegen andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten. 

Rechtspraak

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.