Artikel 3:26 Awb

  • De bevoegde bestuursorganen zenden de door hen genomen besluiten zo spoedig mogelijk toe aan het coördinerend bestuursorgaan.
  • Het coördinerend bestuursorgaan maakt de besluiten gelijktijdig bekend en legt deze, indien tevens terinzagelegging wettelijk is voorgeschreven op grond van afdeling 3.4, gelijktijdig ter inzage.

Rechtspraak artikel 3:26 Awb

Artikel 3:26 Awb
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.