Artikel 4:4 Awb

Het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen, kan voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens een formulier vaststellen, voor zover daarin niet is voorzien bij wettelijk voorschrift.

Rechtspraak artikel 4:4 Awb (indienen aanvraag formulier)

Uit artikel 4:4 Awb (indienen aanvraag formulier) vloeit een bevoegdheid voort voor een bestuursorgaan om een aanvraag buiten behandeling te laten als er een formulier is vastgesteld en dat formulier niet is gebruikt, mits de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Awb gelegenheid tot herstel is geboden. Uit artikel 4:4 Awb vloeit daarentegen geen verplichting voort voor een bestuursorgaan om een aanvraagformulier beschikbaar te stellen indien een aanvrager daarom verzoektRaad van State 11 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:87

Artikel 4:4 Awb indienen aanvraag formulier
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.