Artikel 4:20a Awb

  • Deze paragraaf is van toepassing indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald.
  • Paragraaf 4.1.3.2 is niet van toepassing indien deze paragraaf van toepassing is.

Rechtspraak artikel 4:20a Awb (beschikking van rechtswege)

Paragraaf 4.1.3.3 Awb (beschikking van rechtswege) is uitsluitend van toepassing als dit in een algemeen verbindend voorschrift zoals een wet of een gemeentelijke verordening is bepaald (artikel 4:20a Awb)Raad van State 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1232

Artikel 4:20a Awb beschikking van rechtswege
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.