Artikel 7:1 Awb

 • Degene aan wie het recht is toegekend beroep bij een bestuursrechter in te stellen, dient alvorens beroep in te stellen bezwaar te maken, tenzij:
  • a. het besluit in bezwaar of in administratief beroep is genomen,
  • b. het besluit aan goedkeuring is onderworpen,
  • c. het besluit een goedkeuring of een weigering daarvan inhoudt,
  • d. het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4,
  • e. het besluit is genomen op basis van een uitspraak waarin de bestuursrechter met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, onderdeel a, heeft bepaald dat afdeling 3.4 geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijft,
  • f. het beroep zich richt tegen het niet tijdig nemen van een besluit,
  • g. het besluit is genomen op grond van een voorschrift als genoemd in de bij deze wet behorende Regeling rechtstreeks beroep dan wel het besluit anderszins in die regeling is omschreven.
 • Tegen de beslissing op het bezwaar kan beroep worden ingesteld met toepassing van de voorschriften die gelden voor het instellen van beroep tegen het besluit waartegen bezwaar is gemaakt.

Rechtspraak artikel 7:1 Awb (bezwaar alvorens beroep)

Artikel 7:1 Awb (bezwaar alvorens beroep) is een voorschrift van openbare ordeRaad van State 15 januari 2003,
ECLI:NL:RVS:2003:AF2914
Tegen een weigering om een besluit te nemen dat is opgenomen in de Regeling rechtstreeks beroep staat ook rechtstreeks beroep open (artikel 7:1 Awb)Raad van State 20 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3094

Artikel 7:1 Awb bezwaar alvorens beroep
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.