Artikel 3:2 Awb

Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

Rechtspraak artikel 3:2 Awb (zorgvuldigvuldigheidsbeginsel)

Er geldt geen verplichting voor het bestuursorgaan om zelf ter plekke feiten te gaan vaststellen als bedoeld in artikel 3:2 Awb omdat de aanvrager nier voldoende gegevens heeft verstrektCentrale Raad van Beroep 15 februari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1207
Aanvrager/bezwaarde moet op zijn verzoek een verlenging van de termijn worden gegeven om met benodigde gegevens als bedoeld in artikel 3:2 Awb te komenCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13 december 2007, ECLI:NL:CBB:2007:BC2230
Het bestuursorgaan is in het belang van derden verplicht de door de aanvrager overgelegde gegevens als bedoeld in artikel 3:2 Awb te verifiërenRaad van State 19 januari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS3223
Een door belanghebbende naar voren gebracht rapport kan aanleiding geven dat rapport voor te leggen aan de door het bestuursorgaan geraadpleegde adviseurs voordat een besluit wordt genomen (artikel 3:2 Awb)Raad van State 20 september 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY8532
Bij handhaving rust op het bestuursorgaan de last zorgvuldig onderzoek naar de feiten en omstandigheden te doen (artikel 3:2 Awb)Raad van State 5 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC5778 
Artikel 3:2 Awb (zorgvuldigheidsbeginsel) geldt ook tijdens de bezwaarprocedureRaad van State 5 oktober 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU3800
Wanneer een bestuursorgaan een handhavingsverzoek ontvangt dat voldoende concreet is geformuleerd, moet het ingaan op alle onderdelen van dat verzoek. De controles die een bestuursorgaan uitvoert naar aanleiding van het handhavingsverzoek moeten dan ook op die verschillende onderdelen geënt zijn (zorgvuldigheidsbeginsel ex artikel 3:2 Awb)Raad van State 10 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2513
Louter een verwachting dat de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van een vloerconstructie niet voldoet, is onvoldoende om een overtreding aan te nemen en daar een handhavingsbesluit op te baseren (artikel 3:2 Awb)Raad van State 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1050

Artikel 3:2 Awb zorgvuldigheidsbeginsel

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.