Artikel 5:33 Awb

Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van rechtswege is verbeurd.

Rechtspraak artikel 5:33 Awb (betaaltermijn last onder dwangsom)

Betaling van een verbeurde dwangsom als bedoeld in artikel 5:33 Awb door een derde werkt niet bevrijden jegens degene aan wie de dwangsom is opgelegdRaad van State 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:15
Het bestuursorgaan is niet verplicht een overtreder van de verbeurte van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:33 Awb op de hoogte te stellenRaad van State 16 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:894
De (vrijwillige) mededeling van het bestuursorgaan dat de dwangsommen zijn verbeurd als bedoeld in artikel 5:33 Awb (betaaltermijn last onder dwangsom) is geen besluit en leidt niet tot meer verplichtingen voor de overtreder dan die reeds het gevolg zijn van het verbeuren van de dwangsommen als zodanigRaad van State 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:896

Artikel 5:33 Awb betaaltermijn last onder dwangsom
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.