Artikel 10:11 Awb

  • Een bestuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.
  • In dat geval moet uit het besluit blijken, dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen.

Rechtspraak artikel 10:11 Awb (ondertekend mandaat)

Een bevoegde ambtenaar die het besluit in primo heeft ondertekend, kan op grond van artikel 10:11 Awb ook het besluit op bezwaar ondertekenen (mits aan hem/haar ondertekeningsmandaat is verleend)Raad van State 8 september 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ9937

Artikel 10:11 Awb ondertekend mandaat
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.