Artikel 5:12 Awb

  • Bij de uitoefening van zijn taak draagt een toezichthouder een legitimatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is.
  • Een toezichthouder toont zijn legitimatiebewijs desgevraagd aanstonds. 
  • Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthouder en vermeldt in ieder geval diens naam en hoedanigheid. Het model van het legitimatiebewijs wordt vastgesteld bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

Rechtspraak artikel 5:12 Awb (legitimatiebewijs toezichthouder)

Bij het achterwege laten van legitimatiebewijs van als zodanige herkenbare politieambtenaren (die als toezichthouder optraden), kunnen de door hen verkregen gegevens toch worden gebruikt als bewijs (artikel 5:12 Awb)Raad van State 12 april 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AW1281

Artikel 5:12 Awb legitimatiebewijs toezichthouder
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.