Artikel 5:31 Awb

  • Een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in spoedeisende gevallen besluiten dat bestuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last. Artikel 5:24, eerste en derde lid, is op dit besluit van overeenkomstige toepassing.
  • Indien de situatie zo spoedeisend is, dat een besluit niet kan worden afgewacht, kan terstond bestuursdwang worden toegepast, maar wordt zo spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit als bedoeld in het eerste lid bekendgemaakt.

Rechtspraak artikel 5:31 Awb (geen voorafgaande last bij spoed)

Bij onjuist buitengezette vuilniszakken kan het besluit tot toepassing van bestuursdwang achteraf worden gegeven (geen voorafgaande last bij spoed ex artikel 5:31 Awb)Raad van State 7 april 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO7144
Bij het verwijderen van fietsen bij een station kan het besluit tot toepassing van bestuursdwang achter worden gegeven (geen voorafgaande last bij spoed ex artikel 5:31 Awb)Raad van State 24 oktober 2007,
ECLI:NL:RVS:2007:BB6346
Een termijn van twee weken tussen verwijdering en het op schrift stellen van de bekendmaking van de last onder bestuursdwang is op grond van artikel 5:31 Awb een redelijke termijn, een termijn van vier weken is te langRaad van State 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1245
Bij het aantreffen van een hennepkwekerij in een woning kan het besluit tot toepassing van bestuursdwang – gelet op het brand- en elektrocutiegevaar – achteraf worden gegeven (artikel 5:31 Awb)Raad van State 31 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY1691
Het niet spoedig op schrift stellen van het besluit tot toepassing van bestuursdwang ex artikel 5:31 Awb betekent niet dat het besluit onrechtmatig isRaad van State 9 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2538
Het is niet mogelijk om een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom pas achteraf te geven (op schrift te stellen) (artikel 5:31 Awb)Raad van State 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3698

Artikel 5:31 Awb geen voorafgaande last bij spoed
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.