Artikel 5:2 Awb

  • In deze wet wordt verstaan onder:
    • a. bestuurlijke sanctie: een door een bestuursorgaan wegens een overtreding opgelegde verplichting of onthouden aanspraak;
    • b. herstelsanctie: een bestuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding;
    • c. bestraffende sanctie: een bestuurlijke sanctie voor zover deze beoogt de overtreder leed toe te voegen.
  • Geen bestuurlijke sanctie is de enkele last tot het verrichten van bepaalde handelingen.

Rechtspraak artikel 5:2 Awb (bestuurlijke sanctie herstelsanctie)

De intrekking van een vergunning kan een herstelsanctie als bedoeld in artikel 5:2 lid 1 sub b Awb zijnRaad van State 2 november 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU5402
Bij het plaatsvinden van een eerdere overtreding is niet vereist dat klaarblijkelijk gevaar voor een nieuw overtreding bestaat (bestuurlijke sanctie, herstelsanctie ex artikel 5:2 Awb)Raad van State 24 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1955
Bij een preventieve last onder dwangsom moet zijn voldaan aan het klaarblijkelijkheidsvereiste (herstelsanctie ex artikel 5:2 Awb)College van Beroep voor het bedrijfsleven 9 maart 2016, ECLI:NL:CBB:2016:55
Als een maatregel op een ‘criminal charge’ is gebaseerd, dan kan het beginsel van ne bis in idem worden ingeroepen (bestuurlijke sanctie, herstelsanctie ex artikel 5:2 Awb)Raad van State 29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:864
Leedtoevoeging als bedoeld in artikel 5:2 lid 1 sub c Awb is een geïndividualiseerd concreet (financieel) nadeelRaad van State 27 maart 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE0721
Tijdelijkheid van een intrekking van een vergunning hoeft niet zonder meer te betekenen dan sprake is van een bestraffende sanctie als bedoeld in artikel 5:2 lid 1 sub c AwbRaad van State 14 april 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO7465
Een preventieve last onder dwangsom of bestuursdwang is uitsluitend toegestaan bij gevaar voor herhaling (artikel 5:2 Awb)Raad van State 28 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2571
Het weigeren van een horecavergunning is geen bestuurlijke sanctie ex artikel 5:2 lid 1 onder a AwbRaad van State 9 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2207

Artikel 5:2 Awb bestuurlijke sanctie herstelsanctie

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.