Artikel 4:6 Awb

  • Indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden. 
  • Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, kan het bestuursorgaan zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking.

Rechtspraak artikel 4:6 Awb (herhaalde aanvraag)

Bij het beoordelen of sprake is van een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 Awb, moet worden nagegaan of deze aanvraag strekt tot het in leven roepen van hetzelfde rechtsgevolgRaad van State 24 juni 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI9676
Dat eenzelfde aanvraag onder een andere naam wordt ingediend maakt niet zonder meer dat geen sprake is van een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 AwbRaad van State 4 maart 2009, ECLI:NL:RvS:2009:BH4617
Bij een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 Awb moet sprake zijn van hetzelfde bestuursorgaan dat eerder op de eerste aanvraag heeft beslistRaad van State 12 november 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AO9629
Bij een nieuwe aanvraag op een andere rechtsgrondslag is geen sprake van een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 AwbRaad van State 17 juli 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE5401
Bij wijziging van het recht (waaronder een beleidsregel) is geen sprake van een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 Awb, voor zover het gewijzigde recht van belang is voor de beoordeling van de nieuwe aanvraagRaad van State 25 juni 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ1596
Artikel 4:6 Awb (herhaalde aanvraag) is in het geval van nieuwe argumenten uitsluitend van toepassing als deze argumenten steunen op nieuwe feiten en omstandighedenRaad van State 26 september 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB4342
Een bestuursorgaan is in het algemeen bevoegd om een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 Awb in behandeling te nemen en daarbij het oorspronkelijke besluit in volle omvang te heroverwegen (ook bij gelijke feiten en omstandigheden)Raad van State 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131
Onder nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 Awb (herhaalde aanvraag) moeten worden begrepen feiten of omstandigheden die na het eerdere besluit zijn voorgevallen of feiten of omstandigheden die weliswaar vóór het eerdere besluit zijn voorgevallen, maar niet vóór dat besluit konden worden aangevoerd. Nieuw gebleken feiten zijn ook bewijsstukken van al eerder gestelde feiten of omstandigheden, als deze niet vóór het nemen van het eerdere besluit konden worden overgelegdRaad van State 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:290
Het buiten behandeling stellen van een (eerste) aanvraag is geen afwijzing van de aanvraag, zodat een nieuwe (tweede) aanvraag in dat geval geen herhaalde aanvraag is (artikel 4:6 Awb)Centrale Raad van Beroep 22 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1173
Bij het niet-ontvankelijk verklaren van een (eerste) aanvraag is een nieuwe (tweede) aanvraag geen herhaalde aanvraag in de zin van artikel 4:6 Awb Raad van State 14 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV8790

Artikel 4:6 Awb herhaalde aanvraag
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.