Artikel 4:6 Awb

  • Indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden. 
  • Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, kan het bestuursorgaan zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking.

Rechtspraak

Bij het beoordelen of sprake is van een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 Awb, moet worden nagegaan of deze aanvraag strekt tot het in leven roepen van hetzelfde rechtsgevolgRaad van State 24 juni 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BI9676
Dat eenzelfde aanvraag onder een andere naam wordt ingediend maakt niet zonder meer dat geen sprake is van een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 AwbRaad van State 4 maart 2009, ECLI:NL:RvS:2009:BH4617
Bij een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 Awb moet sprake zijn van hetzelfde bestuursorgaan dat eerder op de eerste aanvraag heeft beslistRaad van State 12 november 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AO9629
Bij een nieuwe aanvraag op een andere rechtsgrondslag is geen sprake van een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 AwbRaad van State 17 juli 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE5401
Bij wijziging van het recht (waaronder een beleidsregel) is geen sprake van een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 Awb, voor zover het gewijzigde recht van belang is voor de beoordeling van de nieuwe aanvraagRaad van State 25 juni 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ1596
Artikel 4:6 Awb (herhaalde aanvraag) is in het geval van nieuwe argumenten uitsluitend van toepassing als deze argumenten steunen op nieuwe feiten en omstandighedenRaad van State 26 september 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB4342
Een bestuursorgaan is in het algemeen bevoegd om een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 Awb in behandeling te nemen en daarbij het oorspronkelijke besluit in volle omvang te heroverwegen (ook bij gelijke feiten en omstandigheden)Raad van State 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.