Artikel 5:31d Awb

Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

  • a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  • b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Rechtspraak artikel 5:31d Awb (last onder dwangsom)

Het uitgangspunt van een last onder dwangsom is dat het gericht is op het volledig opheffen van de overtreding. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan van dit uitgangspunt worden afgeweken (en kan de last zien op het gedeeltelijk ongedaan maken van de overtreding) (artikel 5:31d Awb)Raad van State 22 december 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR7972

Artikel 5:31d Awb last onder dwangsom
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.