Artikel 2:13 Awb

  • In het verkeer tussen burgers en bestuursorganen kan een bericht elektronisch worden verzonden, mits de bepalingen van deze afdeling in acht worden genomen.
  • Het eerste lid geldt niet, indien:
    • a. dit bij of krachtens wettelijk voorschrift is bepaald, of
    • b. een vormvoorschrift zich tegen elektronische verzending verzet.

Rechtspraak artikel 2:13 Awb (elektronische weg)

Bij kiezen tussen vorm van bekendmaking van een besluit moet het bestuursorgaan doorslaggevende betekenis toekennen aan keuze burger voor elektronische verzending van besluit (elektronische weg ex artikel 2:13 Awb)Centrale Raad van Beroep, 18 oktober 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4159
Gebruik maken van ‘origineel formulier’ dat ‘ondertekend’ moet zijn, is geen vormvoorschrift als bedoeld in artikel 2:13 lid 2 sub b AwbCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 4 juni 2008, ECLI:NL:CBB:2008:BD4039
Artikel 2:13 Awb elektronische weg

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.