Artikel 2:13 Awb

  • In het verkeer tussen burgers en bestuursorganen kan een bericht elektronisch worden verzonden, mits de bepalingen van deze afdeling in acht worden genomen.
  • Het eerste lid geldt niet, indien:
    • a. dit bij of krachtens wettelijk voorschrift is bepaald, of
    • b. een vormvoorschrift zich tegen elektronische verzending verzet.

Rechtspraak

Bij kiezen tussen vorm van bekendmaking van een besluit moet het bestuursorgaan doorslaggevende betekenis toekennen aan keuze burger voor elektronische verzending van besluit (artikel 2:13 Awb)Centrale Raad van Beroep, 18 oktober 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4159
Gebruik maken van ‘origineel formulier’ dat ‘ondertekend’ moet zijn, is geen vormvoorschrift als bedoeld in artikel 2:13 lid 2 sub b AwbCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 4 juni 2008, ECLI:NL:CBB:2008:BD4039
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.