Artikel 10:4 Awb

  • Indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde en in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt.
  • Het eerste lid is niet van toepassing indien bij wettelijk voorschrift in de bevoegdheid tot de mandaatverlening is voorzien.

Rechtspraak artikel 10:4 Awb (mandaat niet-ondergeschikte)

Mandaat om op bezwaar te beslissen mag op grond van artikel 10:4 Awb niet plaatsvinden aan een niet-ondergeschikteCentrale Raad van Beroep 19 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4473

Artikel 10:4 Awb mandaat niet-ondergeschikte
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.