Artikel 3:40 Awb

Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt.

Rechtspraak artikel 3:40 Awb (inwerkingtreding besluit)

Als een besluit niet op de wettelijk voorgeschreven wijze ex artikel 3:40 Awb is bekendgemaakt, treedt het besluit niet in werking en is de bezwaartermijn niet gaan lopenRaad van State 17 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4560
Een onjuiste bekendmaking van een besluit ex artikel 3:40 Awb (inwerkingtreding besluit) is niet van belang voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het besluitRaad van State 21 juni 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AX9044
Een besluit kan bestaan voordat het op grond van artikel 3:40 Awb bekend is gemaaktRaad van State 11 december 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF1767

Artikel 3:40 Awb inwerkingtreding besluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.