Artikel 8:14 Awb

  • De bestuursrechter kan zaken over hetzelfde of een verwant onderwerp ter behandeling voegen en de behandeling van gevoegde zaken splitsen. 
  • Een verzoek daartoe kan worden gedaan tot de sluiting van het onderzoek ter zitting.

Rechtspraak artikel 8:14 Awb (voegen en splitsen zaken)

Van samenhangende besluiten als bedoeld in artikel 8:14 Awb is sprake die voortvloeien of zijn gestoeld op hetzelfde feit of hetzelfde feitencomplexCentrale Raad van Beroep 17 juli 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BD8827
Splitsing van zaken is mogelijk bij zaken die door een belanghebbende gevoegd zijn aangedragen (voegen en splitsen zaken ex artikel 8:14 Awb)Centrale Raad van Beroep 26 juni 1997, ECLI:NL:CRVB:1997:AK6347
Een beslissing tot voeging van zaken ex artikel 8:14 Awb is een procesrechtelijke beslissing van de rechter in eerste aanleg, een beroep hiertegen kan – behoudens uitzonderingen – niet leiden tot vernietiging van de uitspraak van deze rechterCentrale Raad van Beroep 30 september 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3474

Artikel 8:14 Awb voegen en splitsen zaken
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.