Artikel 3:10 Awb

  • Deze afdeling is van toepassing op de voorbereiding van besluiten indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald.
  • Tenzij bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan anders is bepaald, is deze afdeling niet van toepassing op de voorbereiding van een besluit inhoudende de afwijzing van een aanvraag tot intrekking of wijziging van een besluit.
  • Afdeling 4.1.1 is mede van toepassing op andere besluiten dan beschikkingen, indien deze op aanvraag worden genomen en voorbereid overeenkomstig deze afdeling.
  • Indien deze afdeling van toepassing is op de voorbereiding van een besluit is paragraaf 4.1.3.3. niet van toepassing.

Rechtspraak artikel 3:10 Awb (uniforme openbare voorbereidingsprocedure)

Afdeling 3.4 Awb (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) is ook van toepassing op een afwijzing/weigering van een aanvraag om een besluit (artikel 3:10 Awb)Raad van State 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1311
Afdeling 3.4 Awb (uov) kan niet van toepassing worden verklaard bij aanvraag die met de reguliere voorbereidingsprocedure conform de Wabo moet worden voorbereid (artikel 3:10 Awb)Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 januari 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ0877

Artikel 3:10 Awb uniforme openbare voorbereidingsprocedure
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.