Artikel 5:40 Awb

  • Onder bestuurlijke boete wordt verstaan: de bestraffende sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom.
  • Deze titel is niet van toepassing op de intrekking of wijziging van een aanspraak op financiële middelen.

Rechtspraak artikel 5:40 Awb

Artikel 5:40 Awb
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.