Artikel 4:84 Awb

Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Rechtspraak artikel 4:84 Awb (afwijken van beleidsregel)

Bij een beleidsregel die reeds geruime tijd is losgelaten en het aan de orde zijnde punt niet meer wordt toegepast, moet het bestuursorgaan aanleiding zien tot een vrijere beoordeling van het verzoek van een belanghebbende (artikel 4:84 Awb)College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 december 2007, ECLI:NL:CBB:2007:BC2460
De rechter hoeft niet ambtshalve na te gaan of de juiste beleidsregel is toegepast (artikel 4:84 Awb)Raad van State 25 februari 2004,  ECLI:NL:RVS:2004:AO5872
Als een reeks van gevallen bij het toepassen van de beleidsregel volgens het bestuursorgaan leidt tot een resultaat dat aan het doel van het beleid voorbijschiet, dan zal de beleidsregel moeten worden gewijzigd (afwijken op grond van artikel 4:84 Awb is dan niet mogelijk)Raad van State 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:709
Bij het beoordelen of sprake is van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 Awb moet het bestuursorgaan alle omstandigheden van het geval betrekken en dient te worden bezien of deze op zichzelf dan wel tezamen met andere omstandigheden moeten worden aangemerkt als bijzondere omstandighedenRaad van State 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840

Artikel 4:84 Awb afwijken van beleidsregel
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.