Artikel 5:21 Awb

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

  • a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  • b. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Rechtspraak artikel 5:21 Awb (last onder bestuursdwang)

Een overtreder kan op grond van artikel 5:21 Awb worden opgedragen de situatie geheel of gedeeltelijk te herstellen in de toestand voorafgaand aan het plaatsvinden van de overtredingRaad van State 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:281
Met bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:21 Awb kan geen verplichting tot het verrichten van een rechtshandeling (zoals het nemen van een besluit) worden afgedwongenRaad van State 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:306
Een preventieve last onder bestuursdwang kan worden opgelegd zodra een gevaar van de overtreding met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal plaatsvinden en deze overtreding – gelet op de rechtszekerheid – met voldoende duidelijkheid in het besluit kan worden omschreven (artikel 5:21 Awb)Raad van State 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:935
Een (informele) vooraankondiging tot het toepassen van bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:21 Awb is een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, zover die bestuurlijke waarschuwing berust op een wettelijk sanctieregimeRaad van State 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449

Artikel 5:21 Awb last onder bestuursdwang
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.