Artikel 5:8 Awb

Indien twee of meer voorschriften zijn overtreden, kan voor de overtreding van elk afzonderlijk voorschrift een bestuurlijke sanctie worden opgelegd.

Rechtspraak artikel 5:8 Awb (meerdere overtreden voorschriften)

Bij een eendaadse samenloop (als door een gedraging twee of meer voorschriften worden overtreden die naar hun strekking zodanig nauw samenhangen dat in de praktijk maar één overtreding plaatsvindt) geldt artikel 5:8 Awb (meerdaadse samenloop) nietRaad van State 26 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4257

Artikel 5:8 Awb meerdere overtreden voorschriften
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.