Artikel 5:11 Awb

Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Rechtspraak artikel 5:11 Awb (toezichthouder)

Aan het onderzoeksrapport van een toezichthouder ex artikel 5:11 Awb met niet ondertekende getuigenverklaringen komt dezelfde bewijskracht toe als een op ambtseed of ambtsbelofte opgenomen procesverbaalCentrale Raad van Beroep 27 februari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ3704

Artikel 5:11 Awb toezichthouder
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.