Artikel 5:48 Awb

  • Het bestuursorgaan en de voor de overtreding bevoegde toezichthouder kunnen van de overtreding een rapport opmaken.
  • Het rapport is gedagtekend en vermeldt:
    • a. de naam van de overtreder;
    • b. de overtreding alsmede het overtreden voorschrift;
    • c. zo nodig een aanduiding van de plaats waar en het tijdstip waarop de overtreding is geconstateerd.
  • Een afschrift van het rapport wordt uiterlijk bij de bekendmaking van de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete aan de overtreder toegezonden of uitgereikt.
  • Indien van de overtreding een proces-verbaal als bedoeld in artikel 152 van het Wetboek van Strafvordering is opgemaakt, treedt dit voor de toepassing van deze afdeling in de plaats van het rapport.

Rechtspraak artikel 5:48 Awb

Artikel 5:48 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.