Artikel 7:9 Awb

Wanneer na het horen aan het bestuursorgaan feiten of omstandigheden bekend worden die voor de op het bezwaar te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordt dit aan belanghebbenden meegedeeld en worden zij in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord. 

Rechtspraak artikel 7:9 Awb (nieuwe feiten na horen bezwaar)

Een advies of rapport dat na het horen wordt uitgebracht en dat aan het besluit op bezwaar ten grondslag wordt gelegd is van aanmerkelijk belang en belanghebbenden moeten daarover in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord (nieuwe feiten na horen bezwaar ex artikel 7:9 Awb)Raad van State 19 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX7694
Een advies of rapport dat na het horen worden uitgebracht dat uitsluitend een reeds eerder ingenomen standpunt of uitgebracht advies bevestigd, noopt niet tot het opnieuw horen van belanghebbenden (artikel 7:9 Awb)Raad van State 12 oktober 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU4162
Informatie die in een telefoongesprek na de hoorzitting wordt verkregen kan aanleiding geven tot het opnieuw horen van belanghebbenden (artikel 7:9 Awb)Raad van State 5 juni 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE3636

Artikel 7:9 Awb nieuwe feiten na horen bezwaar
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.