Artikel 8:55c Awb

Indien het beroep gegrond is, stelt de bestuursrechter desgevraagd tevens de hoogte van de ingevolge afdeling 4.1.3 verbeurde dwangsom vast. De artikelen 611c en 611g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 8:55c Awb

Artikel 8:55c Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.