Artikel 10:21 Awb

Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan zijn bevoegdheid tot het verrichten van andere handelingen dan besluiten overdraagt aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent, met dien verstande dat artikel 10:19 van overeenkomstige toepassing is voor zover de aard van de handeling zich daartegen niet verzet.

Rechtspraak artikel 10:21 Awb

Artikel 10:21 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.