Artikel 3:5 Awb

  • In deze afdeling wordt verstaan onder adviseur: een persoon of college, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het adviseren inzake door een bestuursorgaan te nemen besluiten en niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan. 
  • Deze afdeling is niet van toepassing op het horen van de Raad van State.

Rechtspraak artikel 3:5 Awb

Artikel 3:5 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.