Artikel 4:20c Awb

  • Het bestuursorgaan maakt de beschikking bekend binnen twee weken nadat zij van rechtswege is gegeven.
  • Bij de bekendmaking en mededeling van de beschikking wordt vermeld dat de beschikking van rechtswege is gegeven.

Rechtspraak artikel 4:20c Awb

Artikel 4:20c Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.