Artikel 7:7 Awb

Van het horen wordt een verslag gemaakt. 

Rechtspraak artikel 7:7 Awb (verslag horen bezwaar)

In plaats van een afzonderlijk verslag van het horen van het bezwaar als bedoeld in artikel 7:7 Awb, kan ook worden volstaan met het opnemen van een vermelding van wat tijdens de hoorzitting heeft plaatsgevonden in de beslissing op bezwaarRaad van State 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:679
Het bestuursorgaan is niet verplicht het verslag van de hoorzitting bezwaarschriftencommissie ex artikel 7:7 Awb aan de bij de bezwaarprocedure betrokken partijen toe te sturenRaad van State 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1225

Artikel 7:7 Awb verslag horen bezwaar
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.