Artikel 8:6 Awb

  • Het beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank, tenzij een andere bestuursrechter bevoegd is ingevolge hoofdstuk 2 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak dan wel ingevolge een ander wettelijk voorschrift.
  • Bij elk van de bestuursrechters, genoemd in hoofdstuk 2 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, kan beroep worden ingesteld tegen een besluit waarover die rechter in hoger beroep oordeelt, indien hij toepassing heeft gegeven aan artikel 8:113, tweede lid.

Rechtspraak artikel 8:6 Awb (beroep bij rechtbank)

Een gerechtshof dat oordeelt over de toepassing van de Belemmeringenwet privaatrecht is geen andere bestuursrechter als bedoeld in artikel 8:6 Awb (beroep bij rechtbank)Raad van State 18 januari 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA4603
In uitzonderlijke gevallen (bij een kennelijk of onmiskenbaar bedoeld hiaat in de rechtsbescherming en waarbij het besluit een zodanige verwevenheid met de wet waar de rechter wel over competentie beschikt) is een gespecialiseerde rechter ook bevoegd zonder enige wettelijke bevoegdheidsgrondslag (artikel 8:6 Awb)Centrale Raad van Beroep 18 juni 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2085

Artikel 8:6 Awb beroep bij rechtbank
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.