Artikel 6:17 Awb

Indien iemand zich laat vertegenwoordigen, stelt het orgaan dat bevoegd is op het bezwaar of beroep te beslissen, de op de zaak betrekking hebbende stukken in ieder geval ter beschikking aan de gemachtigde. 

Rechtspraak artikel 6:17 Awb (doorsturen stukken gemachtigde)

Indien iemand zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde en het besluit wordt aan de belanghebbende zelf bekendgemaakt, dan is geen sprake van een rechtsgeldige bekendmaking als bedoeld in artikel 3:41 of 7:12 lid 2 Awb. De termijn gaat in dat geval pas lopen vanaf de dag na de dag waarop de gemachtigde het besluit heeft ontvangen (doorsturen stukken gemachtigde ex artikel 6:17 Awb)Raad van state 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2080

Artikel 6:17 Awb doorsturen stukken gemachtigde
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.